Information & villkor för att färdas på våra studentflak

Våra studentflak finns i storlekarna 20 - 120 personer. Våra studentflak skiljer sig i höjd och storlek, men vi ser alltid till att följa polisens och transportstyrelsen regelverk kring studentflak. Studentflaket utrustas med en ljudanläggning som ni väljer till. Det går självklart att hyra enbart studentflaket och bortse från ljudanläggningen. Vi reserverar oss för prisändringar på vissa datum då efterfrågan är väldigt stort och utbudet väldigt liten.

Ordningsregler
1. Det är strängeligen förbjudet att kasta saker från flaket så som glasflaskor, burkar och motsvarande föremål som kan ge upphov till skada på person och egendom längs med färdvägen.

2. Det är strängeligen förbjudet att hänga på lemmar och andra skyddsräcken som flaket är utrustat med.

3. Det är strängeligen förbjudet att hoppa över till ett annat studentflak under pågående färd,samma sak gäller för avstigning. Ska byte eller avstigning ske skall lastbillschauffören kontaktas och alla skall vänta tills lastbilen står helt stilla och lastbillschauffören har gett klartecken att avstigning kan ske. Om någon av dessa säkerhetsföreskrifter överträds har lastbilschauffören rätt att avbryta färden. Hyresmannen blir inte ersättningsberättigad vid avbruten färd p.g.a. olämpligt uppförande eller överträdelser av säkerhetsföreskrifterna. All skada som uppstår på person och/eller egendom tar hyresmannen fullt ansvar för och skall ersätta detta snarast till sitt fulla värde. Detta gäller även lastbilen! Det skall finnas en flakvärd på flaket som skall kunna ta kontakt med lastbilschauffören om något oväntat inträffar eller om någon vill stiga av. Använd sunt förnuft och visa respekt mot varandra.

Jourbil
För att öka tryggheten har vi en jourbil högst 25 min ifrån. Skulle ljudet gå sönder så åker vi ut för att åtgärda detta. Alla våra ljudanläggningar testas ordentligt innan studentflaket åker iväg till skolan.

Kontakt med chauffören
Alla som bokar studentflak via oss får nr till resp. chaufför 60 dagar innan färd så att ni kan planera eran körning och känna er trygga. Vi önskar er en trevlig studentdag!

INFORMATION
- Alla avstängda gator i Stockholm för studentflak
- Lagar och Regler Polisen gällande studentflak
- Transportstyrelsen riktlinjer för studentflak
- Viktigt att tänka på när du åker studentflak
- Vägverkets föreskrifter gällande studentflak
- Vägverkets undantag för studentflak